Snerydning

Thorskilde A/S står i dag for glatførebekæmpelsen i en lang række virksomheder, for offentlige vejmyndigheder og hos ejendoms- og boligselskaber.

For os er glatførebekæmpelse et kerneområde om vinteren - vi har derfor den fornødne ekspertise og kapacitet, både hvad angår mandskab og materiel, til at sætte ind med de rigtige midler på det rigtige tidspunkt.

I betaler naturligvis kun for den udførte snerydning og glatførebekæmpelse, udover et fast beredskabs-vederlag i månederne november til marts.

Bestil os Online og få et tilbud. Eller kontakt os på tlf. 46492240

Vi kører over det meste af Sjælland.

Anlægsarbejde

Thorskilde A/S har igennem en lang årrække for private, erhverv og kommunerne udført anlægsarbejde

 

Se mere om vores anlægsarbejde.

TV Inspektion

Thorskilde A/S tilbyder TV-inspektion og spuling af din kloak.

Har du mistanke om rotter i kloaken - så kontakt os

Læs mere om TV inspektion

Rottesikring

Hvad byder du uventede gæster?

Vil du undgå en sådan oplevelse, så få et GRATIS tilbud på en rottesikring fra Thorskilde

Mere om rottesikring