Kloakrenovering af ældre kloaker

kloakrenovering

Utætte kloakrør medfører store gener, både for miljøet og for dig som borger. Først og fremmest øger brud på rørene risikoen for, at der siver spildevand ud i undergrunden, og det kan på sigt risikere at forurene vores drikkevand.

Samtidig giver brud på rørene rotter en oplagt mulighed for at komme ind i kloaknettet og ud til de enkelte husstande, ligesom fejl på rør gør, at de kan tilstoppe og resultere i oversvømmelser i kældre og lavtliggende arealer.

Mange steder vil det være nødvendigt at lave en TV-inspektion, inden vi kan fastslå, hvilken stand kloakrørene er i og hvilken form for kloakrenovering der skal udføres.

Via en TV-skærm følger man kameraets vej gennem rørene og afdækker på den måde behovet for en kloakrenovering. For at få det optimale ud af en TV-inspektion skal rørene spules rene, så det er muligt at se eventuelle brud og fejl.

Der findes flere forskellige metoder til renovering af kloakrør. Strømpeforing er en effektiv og relativ enkel metode til at gøre eksisterende kloakrør så gode som nye.

Med strømpeforingsmetoden fører man en imprægneret polyesterslange ned i rørene. Slangen udvides ved, at der sendes varmt vand ned igennem den, og den lægger sig herefter som et solidt indvendigt rør i det eksisterende kloakrør.

Fordelen ved strømpeforing er, at denne metode medfører færre gener i gadebilledet, idet renoveringen kan gennemføres i løbet af et par dage og kun kræver meget begrænset arbejdsplads over jorden.

Er det bare et mindre hul der er tale om, udfører man hellere en punktrenovering af kloaken. Vi udfører kloakrenovering på hele Sjælland.

Kontakt os på tlf. 46492240/ 20806136

Anlægsarbejde

Thorskilde A/S har igennem en lang årrække for private, erhverv og kommunerne udført anlægsarbejde

 

Se mere om vores anlægsarbejde.

TV Inspektion

Thorskilde A/S tilbyder TV-inspektion og spuling af din kloak.

Har du mistanke om rotter i kloaken - så kontakt os

Læs mere om TV inspektion

Rottesikring

Hvad byder du uventede gæster?

Vil du undgå en sådan oplevelse, så få et GRATIS tilbud på en rottesikring fra Thorskilde

Mere om rottesikring