Samletanke

Opsamlingstanke kan især med fordel benyttes i sommerhuse - der ikke benyttes hele året - eller i boliger med lille vandforbrug, og hvor der ikke er mulighed for at etablere nedsivningsanlæg eller på anden måde bortlede spildevandet. 

En samletank opsamler alt spildevand fra huset, og tømmes efter behov via den pågældende kommunes tømningsordning.

Bemærk: Vores Weholite samletanke har en styrke, der giver dem nogle særdeles fordelagtige egenskaber, idet de både kan tåle trafikbelastning samt grundvand til terræn. Samtidig er opføringsrør svejset fast, således at hver tank fremstår som en 100% vandtæt enhed, hvor vand udefra - f.eks. ved højt grundvand - ikke kan sive ind.

Ring på tlf. 46492240  og få et tilbud. Vi kommer på hele Sjælland.

  

Anlægsarbejde

Thorskilde A/S har igennem en lang årrække for private, erhverv og kommunerne udført anlægsarbejde

 

Se mere om vores anlægsarbejde.

TV Inspektion

Thorskilde A/S tilbyder TV-inspektion og spuling af din kloak.

Har du mistanke om rotter i kloaken - så kontakt os

Læs mere om TV inspektion

Rottesikring

Hvad byder du uventede gæster?

Vil du undgå en sådan oplevelse, så få et GRATIS tilbud på en rottesikring fra Thorskilde

Mere om rottesikring