Rodzoneanlæg

Rodzoneanlæg

Et rodzoneanlæg består af et beplantet bassin med grus, der er etableret med tæt membran. Vandbevægelsen i et rodzoneanlæg foregår horisontalt fra indløbsfaskine til udløbsfaskine. Det rensede spildevand afledes til et vandløb eller et drænsystem.

Rensningen af spildevandet i et rodzoneanlæg foregår ved, at ikroorganismerne, der sidder på filtermediet, omsætter det organiske stof og en vis del af kvælstoffet. Fosfor bindes i en vis udstrækning til kornmaterialet.

Rodzoneplanterne har flere funktioner i anlægget:

  • røddernes tilstedeværelse forbedrer mikroorganismernes omsætning af spildevandet
  • dødt plantemateriale isolerer anlægget om vinteren,
  • vindens påvirkning af planterne sikrer bevægelse i filtermediet, hvorved tilstopning i anlægget undgås.

Der må kun tilledes spildevand, der har passeret en godkendt bundfældningstank, da der ellers vil være stor risiko for tilstopning af anlægget. Der henvises til afsnit 3 for nærmere beskrivelse af forhold omkring bundfældningstanken.

Ring på tlf. 46492240, vi kommer over hele Sjælland.

Anlægsarbejde

Thorskilde A/S har igennem en lang årrække for private, erhverv og kommunerne udført anlægsarbejde

 

Se mere om vores anlægsarbejde.

TV Inspektion

Thorskilde A/S tilbyder TV-inspektion og spuling af din kloak.

Har du mistanke om rotter i kloaken - så kontakt os

Læs mere om TV inspektion

Rottesikring

Hvad byder du uventede gæster?

Vil du undgå en sådan oplevelse, så få et GRATIS tilbud på en rottesikring fra Thorskilde

Mere om rottesikring