Biologisk Sandfiltre

Et biologisk sandfilter er stort set et nedsivningsanlæg.

Et biologisk sandfilter kan i store træk betegnes som et nedsivningsanlæg med kontrolleret afledning dog med den væsentlige afvigelse, at filteret er en lukket enhed og derfor ikke er afhængig af lokalitetens nedsivningsevne men kan placeres overalt, hvor der er tilstrækkelig areal til rådighed, og hvor der kan findes afledningsmulighed for det rensede spildevand i det åbne land.

Som ved nedsivningsanlæg skal husholdningsspildevandet passere en bundfældningstank inden tilledning til filteret. I filteret, som normalt er beskyttet af en membran, passerer det mekanisk rensede spildevand et sandfilter, hvor den biologiske omsætning foregår under aerobe forhold. Under filtersandet opsamles det rensede spildevand normalt i en drænledning, som via en udløbsbrønd og faste rør ledes til recipient.

Få et godt tilbud, ring på tlf. 46492240 vi kommer på hele Sjælland.

 

Anlægsarbejde

Thorskilde A/S har igennem en lang årrække for private, erhverv og kommunerne udført anlægsarbejde

 

Se mere om vores anlægsarbejde.

TV Inspektion

Thorskilde A/S tilbyder TV-inspektion og spuling af din kloak.

Har du mistanke om rotter i kloaken - så kontakt os

Læs mere om TV inspektion

Rottesikring

Hvad byder du uventede gæster?

Vil du undgå en sådan oplevelse, så få et GRATIS tilbud på en rottesikring fra Thorskilde

Mere om rottesikring